Lättanvänt verktyg för visualisering i samhällsbyggnadsprocessen

InPlan är ett lättanvänt mjukvaruverktyg som gör det enkelt att visualisera visioner, översiktsplaner och detaljplaner. Ett verktyg framtaget för planarkitekter och andra intressenter i den kommunala plan- och samhällsbyggnadsprocessen. Underlättar skapandet av ett bra presentationsmaterial och diskussionsunderlag till samråd, diskussion av projekt i tidiga faser, samt i kommunikation med medborgare kring planprocessen. Läs mer om InPlan här på hemsidan eller kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss för demo!

Ökad tillgänglighet av 3D-data i er organisation hjälper till att fatta mer välinformerade beslut. InPlans licensstruktur gör att såväl den lilla som stora organisationen kan aktivt använda sig av 3D-visualisering i sin verksamhet, i såväl enkla som i mer komplexa projekt. Som grundmaterial erbjuder vi olika typer av 3D-data. Fråga oss om detaljerna!

Flatfrog Render InPlan 2

Bred kompatibilitet

InPlan kan användas med de vanligast förekommande filformat inom samhällsbyggnad, projektering och arkitektur. InPlan har fullt stöd för pekskärmar samt senaste generationens Virtual Reality-glasögon Oculus Rift.

Kontakta oss!

Referenser