Verktyg:
Import av av 3D-modeller från externt 3D-programStöd för import av Sketchup-filer i formaten .kmz och .kml samt 3D-modeller i formaten COLLADA och .obj.
3D-modelleringsverktygProcedurell generering av 3D-modell för volymstudie. Gepositionering. Automatisk uträkning av BTA (Bruttoarea)
Ritverktyg 2DRitverktyg med whiteboard-funktion. Stöd för användning på pekskärmar. Möjlighet att fritt välja penselstorlek, genomskinlighet och färg.
Ritverktyg 3DRitverktyg för att rita på terrängmodellen. Exempelvis skissa på nya vägdragningar.
TerrängmodifieringsverktygMöjlighet att göra detaljerade terrängjusteringar. Objekten som tas bort med terrängverktyget kastar inga skuggor i skuggstudier.
MätverktygAvstånd från punkt till punkt. Höjdmätning för byggnader.
NavigationMus. Pekskärm. Tangentbordsbaserad navigation. Xbox-kontroll.
Kompatibilitet:
Publicering till pekskärmFullt stöd för Windows touchbaserade och TUIO-baserade touchsystem.
Publicering till webStöd för publicering med webGL. Stöds av moderna webläsare.
Publicering VR-head setStöd för Oculus Rift Development Kit 2.
Kompatibilitet av InPlan-klientStödjer Microsoft Windows 7/8/10.
Grundmaterial:
Import av grundmaterial 3DAlla typer av mesh-baserade 3D-modeller. Alla vanliga filformat stöds. Importen görs för tillfället av ATGIS.
Import av grundmaterial 2DAlla vanliga filformat stöds. Importen görs för tillfället av ATGIS.
Inläsning av WMS-kartorKan visa web map service material.
Administration/Server:
Administrationsverktyg organisationLägga till användare. Rättighetsadministration.
Projektadministration/InloggningMöjlighet att bjuda in användare till projekt och administrera deras rättigheter.
ServersäkerhetAnvänder krypterade uppkopplingar mellan klient och server.

Kontakta oss för mer information!