Huddinge Kommun använder sig av InPlan i flera delar av sin verksamhet. Programmet används dels som kommunikationsverktyg i medborgardialogen. Det används också för att ta fram ett användbart diskussionsunderlag i stadsutvecklingsfrågor mellan kommunen och andra intressenter såsom fastighetsägare och byggherrar. Ett annat användningsområde för InPlan är att skapa visualiseringar för kommunikationsändamål inom kommunen. InPlan används också som verktyg för att snabbt och effektivt skapa visualiseringar för användning i projektrapporter, tryckmaterial och webpublicering.

Verktyget används av flera olika förvaltningar parallellt, dels stadsbyggnadsförvaltningen men även förvaltningen för näringslivsutveckling. Huddinge använder InPlan dels på Windows-datorer men även på pekskärmar.

InPlan i översiktsplanering

De ritfunktioner som InPlan har gör det enkelt att skissa upp översiktsplaner och diskutera olika lösningar parallellt.
InPlan används också i workshops för att kunna skissa fram och diskutera fram användbara scenarion för utvecklingen i kommunen.

InPlan i detaljplanering och samråd

En av de huvudsakliga användningsområdena som Huddinge Kommun använder InPlan för, är att visa upp planer och visioner i 3D på pekskärmar. Reslutatet blir en tydlig och modern kommunikation vilket ger ett bra underlag för frågor och diskussioner med kommunens medborgare. Pekskärmarna finns i olika storlek. Dels de större skärmarna (55″) som lämpar sig bättre för presentationer på plats i Huddinge och dels en mindre skärm (24″) som gör det möjligt att enkelt ta med InPlan för presentationer vid resor och mindre möten.

InPlan används också som ett kommunikationsverktyg i dialogen med medborgare i den övriga stadsbyggnadsprocessen. InPlan används exempelvis i samråd för att visa upp tänkta planer och detaljplaner och är ett utmärkt hjälpmedel vid diskussioner vid samråd.

I framtiden planerar även Huddinge Kommun att använda InPlan på webben för att kunna visa upp visioner och planer och samtidigt hämta in idéer och förslag från kommunens medborgare.

InPlan i initieringsfasen

InPlan hjälper till att skapa en gemensam bild tillsammans med fastighetsägare och byggherrar för att tillsammans kunna jobba fram en gemensam framtidsbild av ett område. Detta gör det möjligt att få en samsyn och diskutera de framtida visioner som finns för ett område.

För ytterligare referenser, hör av er till oss!