INPLAN Logotype

Lättanvänt visualiseringsverktyg för svenska kommuners planprocess.

InPlan är en lättanvänd mjukvara som gör det enkelt att visualisera idéer, detaljplaner, översiktsplaner och visioner. Ett verktyg framtaget för planarkitekter och andra intressenter i den kommunala plan- och samhällsbyggnadsprocessen. InPlan underlättar skapandet av ett bra diskussionsunderlag till samråd, presentationsmaterial och diskussion av projekt i tidiga faser. Dels internt men även i kommunikationen med medborgare kring planprocessen.

Läs mer om InPlan här på hemsidan eller kontakta oss så berättar vi mer!

Ökad tillgänglighet av 3D-data i er organisation hjälper till att fatta mer välinformerade beslut. InPlans licensstruktur gör att den lilla såväl som den stora organisationen kan aktivt använda sig av 3d-visualisering i sin verksamhet, i såväl enkla som i mer komplexa projekt.

Som grundmaterial erbjuder vi olika typer av 3D-data. Fråga oss om detaljerna!

Våra kunder är framför allt svenska kommuner, fastighetsägare och projekterande företag.


Kontakta oss!

Utvalda
Kundprojekt.

LERUMS KOMMUN

Lerum använder InPlan för intern användning. Lerum har 3d modeller med detaljeringsnivån LOD2 (Level of Detail) i centrala delar av tätorten och LoD1 i övriga kommunen. Lerum har inmätta träd inom stadskärnan och enklare skoglig data i övriga kommunen. Materialet är framtaget från ett laserskannat punktmoln. Läs mer...

VÄXJÖ KOMMUN

Växjö kommun använder InPlan med LoD1-modeller i hela kommunen med inslag av LoD2-modeller och punktinmätta träd i centrala tätorten. Växjö har även en pekskärm för intern användning av mjukvaran. Läs mer...

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Österåkers kommun har använts sig av LoD1 modeller samt texturerade fotorealistiska modeller för användning vid intern och extern kommunikation samt visualisering i samband med samråd. Läs mer...

ÖVRIGA KUNDER.

Swedavia, Kiruna Kommun, Gothia Towers, Mölnlycke Health Care, Akdademiska Hus, Göteborg Stad, Vänersborgs Kommun, Atrium Ljungberg, EL-Björn, Kista Science City, Lindholmen Science Park, Lerum Kommun, VOLVO Group, CHALMERS…

Bred
Kompatibiltet.

InPlan kan användas med de vanligast förekommande filformat inom GIS, samhällsbyggnad, projektering och arkitektur. InPlan har fullt stöd för pekskärmar samt senaste generationens Virtual Reality-glasögon. Kontakta oss för mer information!

KONTAKTA OSS.

Peter Wallberg
0730480686
+46730480686
peter.wallberg@atgis.se