INPLAN Logotype

Funktionalitet.

Verktyg:
Import av 3D-modeller från externt 3D-program Stöd för import av Sketchup-filer i formaten .kmz och .kml samt 3D-modeller i formaten COLLADA och .obj.
3D-modelleringsverktyg Procedurell generering av 3D-modell för volymstudie. Geo-positionering. Automatisk uträkning av BTA (Bruttoarea)
Ritverktyg 2D Ritverktyg med whiteboard-funktion. Stöd för användning på pekskärmar. Möjlighet att fritt välja penselstorlek, genomskinlighet och färg.
Ritverktyg 3D Ritverktyg för att rita på terrängmodellen. Exempelvis skissa på nya vägdragningar.
Terrängmodifieringsverktyg Möjlighet att göra detaljerade terrängjusteringar. Objekten som tas bort med terrängverktyget kastar inga skuggor i skuggstudier.
Mätverktyg Avstånd från punkt till punkt. Höjdmätning för byggnader.
Navigation Mus. Pekskärm. Tangentbordsbaserad navigation. Xbox-kontroll.
Publicering:
Publicering till pekskärm Fullt stöd för Windows touchbaserade och TUIO-baserade touchsystem.
Publicering till web Stöd för publicering med webGL. Stöds av moderna webläsare.
Publicering VR-headset Stöd för Oculus Rift och HTC Vive.
Kompatibilitet av InPlan-klient Stödjer Microsoft Windows 7/8/10.
Grundmaterial:
Import av grundmaterial 3D Alla typer av mesh-baserade 3D-modeller. Alla vanliga filformat stöds. Importen görs för tillfället av ATGIS.
Import av grundmaterial 2D Alla vanliga filformat stöds. Importen görs för tillfället av ATGIS.
Inläsning av WMS-kartor Kan visa web map service material.
Administration/Server:
Administrationsverktyg organisation Lägga till användare. Rättighetsadministration.
Projektadministration/Inloggning Möjlighet att bjuda in användare till projekt och administrera deras rättigheter.
Serversäkerhet Använder krypterade uppkopplingar mellan klient och server.

KONTAKTA OSS.

Peter Wallberg
0730480686
+46730480686
peter.wallberg@atgis.se